Výměna membrán dmychadla

Odšroubujte šrouby na spodním krytu. Sejměte horní kryt

1. Odšroubujte šrouby na spodním krytu.
Sejměte horní kryt.

Sejměte přívodní napájecí kabel z horního krytu

2. Sejměte přívodní napájecí kabel z horního krytu

Sejměte L- hadici z výfukového hrdla hlavy dmychadla. Odšroubujte křížové šrouby hlavy dmychadla. Sejměte hlavu dmychadla

3. Sejměte L- hadici z výfukového hrdla hlavy dmychadla.
Odšroubujte křížové šrouby hlavy dmychadla.
Sejměte hlavu dmychadla.

Odšroubujte matici M4 na desce membrány. Sejměte membránu s deskou a základnou membrány z kotvy

4. Odšroubujte matici M4 na desce membrány.
Sejměte membránu s deskou a základnou membrány z kotvy.

Odšroubujte kryt pohonné jednotky

5.a LP-80HN až LP-200H
Odšroubujte kryt pohonné jednotky

Důkladně zkontrolujte boční plochy kotvy a cívek elektromagnetů, jestli nejsou poškozeny

5.b. LP-80HN až LP-200H
Důkladně zkontrolujte boční plochy kotvy a cívek elektromagnetů, jestli nejsou poškozeny. Pozor: Při poškození kotvy/ cívek je nutné zaslat dmychadlo na opravu výrobci.

Umístěte a nasaďte novou membránu podle tvarových styků pohonné jednotky, kotvy a membrány

6. Umístěte a nasaďte novou membránu podle tvarových styků pohonné jednotky, kotvy a membrány

Nasaďte podložku s matičkou M4 a dotáhněte s 25 Ndm

7. Nasaďte podložku s matičkou M4 a dotáhněte s 25 Ndm

Nasaďte novou hlavu dmychadla a dotáhněte křížové šroubu s 25 Ndm. Nasaďte L-hadici.

8.a Nasaďte novou hlavu dmychadla a dotáhněte křížové šroubu s 25 Ndm.
Nasaďte L-hadici.

Dávejte dobrý pozor na umístění kotvy mezi cívkami elektromagnetů! Kotva musí být uložena pravidelně a rovnoběžně ve středu mezi cívkami

8.b Dávejte dobrý pozor na umístění kotvy mezi cívkami elektromagnetů! Kotva musí být uložena pravidelně a rovnoběžně ve středu mezi cívkami.
Pro vycentrování uvolněte křížové šrouby na hlavě dmychadla a kotvu vycentrujte.

9. Zopakujte kroky 3 – 8 na druhé hlavě/straně dmychadla.

Deaktivujte ochranný spínač membrán do původní neaktivní polohy

10. Deaktivujte ochranný spínač membrán do původní neaktivní polohy
Nasaďte a přišroubujte kryt pohonné jednotky s 25 Ndm – LP-80HN až LP-200H

11. – podívejte se na kroky 1 - 2
Nasaďte a uchyťte zpět přívodní napájecí kabel do horního krytu.
Nasaďte horní kryt a přišroubujte šrouby s 40 Ndm.

Po provedení kroků 1 až 11 prosím proveďte zkoušku funkčnosti dmychadla. Spustěte dmychadlo a pozorujte, zda neuslyšíte neznámé a neobvyklé zvuky. Pokud můžete přeměřte průtok dmychadla při doporučeném pracovním tlaku.

Nahoru