Údržba plováčku pískového filtru

Plovacek PF

1.a Z trysky plováčku opatrně stáhneme hadičku
a celý plováček vysuneme z příchytky na stěně ČOV.

Z trysky plováčku opatrně stáhneme hadičku a celý plováček vysuneme z příchytky na stěně ČOV.

1.b Pokud jde o typ ČOV, kde je plováček umístěn na pomocné destičce, vyndáme z čistírny celou tuto destičku a plováček z ní opatrně vysuneme. 

Plováček postupně rozebereme na jednotlivé součásti, tak abychom objevili příčinu závady

2. Plováček postupně rozebereme na jednotlivé součásti, tak abychom objevili příčinu závady.

Nejčastější příčinou závady bývá ohnutá či jinak poškozená pružinka nebo netěsnící gumový kroužek na vloženém šroubu

3. Nejčastější příčinou závady bývá ohnutá či jinak poškozená pružinka nebo netěsnící gumový kroužek na vloženém šroubu. Pokud závadu odhalíme a jsme schopni ji odstranit, vyměníme nebo upravíme vadnou součástku. Případně si lze tuto součástku objednat u servisního oddělení firmy TopolWater.

Plováček poté složíme opět do původního stavu a vsuneme zpět do příchytky ČOV

4. Plováček poté složíme opět do původního stavu a vsuneme zpět do příchytky ČOV. Dbáme na to, aby plastové těleso plováčku, které je indikátorem hladiny vody v pískovém filtru směřovalo dolů k hladině. Na druhý konec plováčku, tam kde je umístěna vzduchová tryska, nasuneme zpět hadičku pro přívod vzduchu.

Nahoru