Dočasné úkony při zabíhání ČOV
(po dobu asi 1 – 2 měsíců)

Vývod mamutky přebytečného kalu přemístíme z kalojemu do akumulační nádrže

Vývod mamutky přebytečného kalu přemístíme z kalojemu do akumulační nádrže (tak, aby vývod mamutky byl výše, než je výška hladiny v aktivaci). Asi po 2 měsících provozu vývod mamutky vrátíme zpět.

Vývod mamutky načerpávání dosazovací nádrže se z uklidňovacího válce dosazovací nádrže zaústí do aktivační nádrže

Vývod mamutky načerpávání dosazovací nádrže se z uklidňovacího válce dosazovací nádrže zaústí do aktivační nádrže. Po 1 měsíci provozu je pro správnou funkci ČOV nezbytné vrátit vývod mamutky zpět.

Nahoru