Zajištění víka ČOV

Zajišťovací páčku víka zasuneme zcela do úchytu na stěně ČOV

1. Zajišťovací páčku víka zasuneme zcela do úchytu na stěně ČOV

Víko je tímto zajištěno proti náhlému uzavření

2. Víko je tímto zajištěno proti náhlému uzavření

Nahoru