Odčerpání kalu z kalojemu

1. Za pomoci mamutky – částečné odkalení

1. Vypneme dmychadlo

1. Vypneme dmychadlo a necháme kal asi na 20 minut odsadit

Hadici mamutky kalojemu vysuneme ze záslepky

2. Hadici mamutky kalojemu vysuneme ze záslepky a vložíme do připravené nádoby

ČOV uvedeme do průtočné fáze

3. ČOV uvedeme do průtočné fáze. (Zapneme dmychadlo a koncovku řídícího plováku přizvedneme tak, abychom nasimulovali zvýšenou hladinu v akumulaci).

Kal odčerpáváme do nádoby

4. Kal odčerpáváme do nádoby až do té doby, dokud kal z mamutky vytéká. Stabilizovaný kal kompostujeme nebo ho použijeme jako hnojivo.

2. Za pomoci kalového čerpadla – úplné odkalení

Kalové čerpadlo spustíme do kalojemu a vyčerpáme celý objem nádrže

1. Kalové čerpadlo spustíme do kalojemu a vyčerpáme celý objem nádrže.

Po vyčerpání kalojemu naplníme nádrž přibližně do poloviny čistou vodou

2. Po vyčerpání kalojemu naplníme nádrž přibližně do poloviny čistou vodou.

Nahoru