Kontrola množství kalu v aktivační směsi

ČOV uvedeme do průtočné fáze

1. ČOV uvedeme do průtočné fáze, pokud tato fáze právě neprobíhá. (Zapneme dmychadlo a koncovku řídícího plováku přizvedneme tak, abychom nasimulovali zvýšenou hladinu v akumulaci).

Nabereme vzorek směsi do připravené nádoby

2. Pokud je směs v aktivační komoře provzdušňována (komora víří), nabereme vzorek směsi do připravené nádoby.

Odstavíme nádobu a necháme usadit

3. Odstavíme nádobu stranou na 30 min a necháme usadit. Optimální množství je asi 1/3 kalu v nabrané směsi. Je-li množství kalu větší než 1/3, pak je ČOV pravděpodobně překalená a je třeba odčerpat obsah kalojemu. Buď částečně mamutkou nebo je lépe odčerpat celý objem kalojemu kalovým čerpadlem. Jestliže je koncentrace kalu ve směsi hodně vysoká, bude pravděpodobně třeba odčerpání kalojemu po několika dnech zopakovat.

Nahoru