Nejčastější dotazy - konstrukce a instalace

Kolikrát za den má ČOV přepnout do zpětného chodu?
Minimálně jednou, obvykle pak cca 3 krát až 5 krát.
Jaká je životnost ČOV.
ČOV má kalkulovanou životnost 25 let. Přičemž tento údaj je pro stabilitu pláště ČOV. Reálná životnost bude v praxi záležet na konkrétních podmínkách osazení, např. při obetonování se životnost značně zvýší. Další komponenty, které jsou uvnitř ČOV jsou vyměnitelné a jejich životnost je následující. Vnitřní technologie ČOV má uvažovanou životnost 20 let. Fólie provzdušňovacích elementů má životnost 12 let (cena výměny cca 1000,-). Životnost dmychadla je uvažována 8 let (cena výměny cca 4000,-) při výměně cívek po 4 letech (cena výměny cca 1000,-) a výměně membrán po 2 letech (cena výměny cca 600,-). Posledním mechanicky pracujícím prvkem je řídící hladinový plovák. Tam se uvažuje životnost taktéž cca 8 let (cena výměny cca 400,-).
POZOR, VÝŠE UVEDENÉ CENY JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
Má se zemina kolem ČOV hutnit?
Nikoliv. Zeminu nikdy mechanicky nehutnit. Plastové nádrže by se deformovaly, jelikož tlak při hutnění je nesrovnatelně větší, než následný přirozený tlak zeminy po konsolidaci. Může dojít až ke kolapsu pláště ČOV!
Jaké je ochranné pásmo domovní studně?
Uvádí se ve vztahu ke kanalizačním objektům individuálního odkanalizování. 10 m u nepropustného podloží a až 15 m u propustných podloží.
Co může v ČOV zkorodovat?
Nemělo by zkorodovat nic. Všechny kovové součástky jsou z nerezu, popř. dostatečně izolovány proti vlhkosti.
Proč vydrží ČOV funkční i v zimě?
Jelikož je řešená jako téměř celá podzemní, navíc je vybavena víkem s tepelnou izolací. K poklesu teploty pod cca 5°C, kdy již dochází k zastavení biochemických čistírenských procesů, může tedy dojít pouze v případě, kdy by byly dlouhodoběji teploty hluboko pod nulou a navíc nebyl do ČOV žádný přítok. Ale v praxi máme instalace i na horách a v Rusku na Sibiři u Jekatěrinburku a fungují bez problémů.
Co musí být před ČOV v případě použití na vody z restaurací, či kuchyní?
Pokud je na ČOV napojena jakákoliv zpracovna potravin, či výrobna, kuchyně, nebo restaurace, je povinnost odpadní vody přicházející z tohoto provozu samostatně předčistit od tuků v lapolu tuků.
Jak dlouho trvá montáž ČOV Topas 5 a kolik je na ní třeba lidí?
Pokud je vše připraveno, tedy vykopána jáma, je připraven štěrkopískový podsyp, přivedeno přítokové potrubí, elektřina a voda na odzkoušení, tak instalace samotná může být hotova během 2 hodin. Obvykle to trvá od 2 do cca 4 hodin. Pokud je zajištěna mechanizace na spuštění ČOV do výkopu, tak v zásadě stačí k montáži jeden montér z TW.
Kde je na ČOV kontrolní místo odběru vzorků?
Obvykle se odebírají vzorky pouze na odtoku. V tom případě u ČOV bez PF je odběrné místo z vyústění odtokové trubky z dosazovací nádrže do havarijního přepadu. Tedy poslední dostupné místo před odtokem z ČOV. U ČOV s PF je to taktéž před zaústěním do přepadu ČOV, avšak tentokráte z vyústění mamutky odsávání PF. V případě dalších instalovaných stupňů čištění je to poté logicky vždy poslední dostupné místo před opuštěním ČOV. V případě nutnosti odběru i vzorků přítoku je nejvhodnější umístit pod přítokové potrubí nádobu tak, aby veškerá přitékající odpadní voda prošla touto nádobou a poté odebírat tento „směsný“ vzorek z této nádoby. Odběr vody z akumulace nereprezentuje vodu na odtoku z ČOV.
Jaký má být spád potrubí domovní kanalizační přípojky?
Min. 2 – 3 % u přípojek. U kanalizačních řadů je to pak min 1%.
Jaké připojení vyžaduje ČOV? 220 V nebo 400 V?
ČOV Topas 5 až Topas 40 jsou v provedení na 220 V. U ČOV T 50 a T 75 existují poté verze jak na 220 V s membránovými kompresory, tak na 400 V s rootsovými dmychadly typu DITL. U T 100 a T 125 jsou poté pouze verze na 400 V.
Z jakého materiálu a jak je ČOV Topas vyrobena?
ČOV Topas jsou vyráběny z Polypropylenu. Tento plast se řadí mezi termoplasty, a tudíž ho lze při odpovídajících teplotách spojovat roztavením a svařováním. Materiál je stálý, zdravotně nezávadný (stejný se používá i na rozvody pitné vody) a k jeho destrukci dochází pouze UV zářením, tedy paprsky slunce. Vzhledem k tomu, že celá ČOV je zakopána, je stárnutí minimální a víko, jež je vystaveno největší degradaci je vyráběno z PP materiálu s UV filtrem a tedy s prodlouženou životností i na přímém slunečním světle.

Zpět