Varianta č. 5 - Rodinný domek či chata jsou zkolaudovány a mají vybudovanou jímku

V tomto případě je možné instalovat domovní ČOV do stávající jímky, případně na přítok odpadních vod před jímku, jímku vyčistit a použít pro akumulaci čisté vody. Ta se bude využívat ve vegetačním období na zálivku a v zimním období vyvážet jako dosud stávající jímka. Z hlediska legislativy, podle výkladové komise k vodnímu zákonu, nejde o vodní dílo a je tedy třeba postupovat podle stavebního zákona. Z hlediska stavebního zákona se jedná o drobnou stavbu, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní ("... pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubku 3 m."). Podle tohoto zákona, pak postačí ohlášení stavebnímu úřadu, příp. obecnímu úřadu, pokud má přenesenou pravomoc povolovat drobné stavby.

Pořizovací náklady na toto řešení zahrnují ČOV a dopravu včetně montáže (lze provést svépomocí). Nepočítáme zemní práce, které obvykle provádí stavebník ve své režii.

Provozní náklady představují náklady na spotřebovanou elektrickou energii, která činí u ČOV TOPAS 5 přibližně 1,43 kWh/den.

(Aktualizováno na ceny roku 2014. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.)

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady Cena (bez DPH)
ČOV Topas S 5 PF - 1,2 48.000 Kč
Doprava a montáž (při vzdálenosti 100 km od sídla firmy) 4.000 Kč
Celkové pořizovací náklady 52.000 Kč

Provozní náklady za 1 rok

Provozní náklady Cena (bez DPH)
El. energie (cca 520 kWh/rok; 4 Kč / 1kWh) 2.080 Kč
Celkové provozní náklady 2.080 Kč

Ekonomické porovnání s variantou jímka na vyvážení

Pořizovací náklady
Pořizovací náklady – ČOV 52.000 Kč
Pořizovací náklady – jímka plast 10m3 0 Kč
Rozdíl 52.000 Kč
Provozní náklady za rok
ČOV 2.080 Kč
Jímka
(0,5m3/den – četnost vyvážení 1x/25 dní – 15x za rok x 1500 Kč)
22.500 Kč
Rozdíl 20.420 Kč

Návratnost vložených prostředků 2,5 roku. (52000 Kč / 20420 Kč)
Zúročení vkladu 39% za rok. (20420 Kč / 52000 Kč * 100)

Nahoru