Varianta č. 4 - Akumulace odpadních vod v jímce na vyvážení

Jedná se o nejčastější způsob likvidace odpadních vod, který je také nejjednodušší z hlediska současné legislativy. Pokud však stavebník musí jímku vyvážet na ČOV, což v dohledné době bude platit pro většinu jímek, je toto řešení provozně nejnákladnější. Problémem, který zvyšuje náklady na vyvážení, může  být také skutečnost, že v dostupné vzdálenosti není obecní čistírna, která je ochotná a má kapacitu na čištění zahnilých vod z jímek. Co se týká velikosti jímky, úřady běžně požadují velikost na produkci odpadních vod, odpovídající 30 dnům provozu nemovitosti. Pro běžný rodinný domek to je tedy obvykle 11 m3. Faktem ale je, že objem fekálních vozů bývá max. 10 m3, a tudíž prakticky nemá smysl budovat větší jímky.

Pořizovací náklady

Pořizovací náklady Cena (bez DPH)
Jímka 10m3 - plast 30.000 Kč
Celkové pořizovací náklady 30.000 Kč

Provozní náklady

Provozní náklady Cena (bez DPH)
0,5m3/den – četnost vyvážení 1x/25 dní – 15x za rok x 1500 Kč 22.5000 Kč
Celkové provozní náklady 22.500 Kč

Nahoru