Varianta č. 3 - Domovní čistírna se zásobníkem vyčištěné vody

V tomto případě se nejedná o vodní dílo, pokud však nerozhodne vodoprávní úřad jinak. Viz legislativa ČOV >>>

Je třeba zařídit pouze stavební povolení a ne povolení k nakládání s vodami. Z toho důvodu odpadá i odběr a rozbory vzorků vody nebo návštěva komisaře. Firma TopolWater pro tyto případy vyrábí speciální varianty ČOV se zásobníkem pro akumulaci vyčištěné vody.
ČOV s akumulací funguje po celý rok a v zimním období, kdy není vegetace, dochází k vsakování vody na povrchu pozemku, případně při delším zámrzu se provede vývoz vyčištěné vody. Čistírna pracuje ve vegetačním období jako zdroj zálivkové vody a v zimním období jako jímka na vyvážení. Z těchto důvodů je třeba zajistit větší objem pro vyčištěnou vodu, než by odpovídalo skutečné reálné potřebě. To znamená, že celkový objem nádrží: čistírna + zásobník – by měl odpovídat obvyklému požadavku na objem vyvážecí jímky.

Pořizovací náklady na toto řešení zahrnují projekt, ČOV, čerpadlo na odčerpávání čisté vody a dopravu včetně montáže (lze provést svépomocí). Nepočítáme zemní práce, které obvykle provádí stavebník ve své režii. K těmto nákladům je třeba přičíst přítokové potrubí k ČOV.

Provozní náklady představují cenu za spotřebovanou elektrickou energii, která činí u ČOV TOPAS 5 s čerpadlem čisté vody přibližně 1,45 kWh/den.

(Aktualizováno na ceny roku 2014. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.)

Pořizovací náklady - ČOV TOPAS + zásobník na 2,5 m3

Pořizovací náklady Cena (bez DPH)
Projekt 3.800 Kč
ČOV Topas S 5 PF -1,2 (2 x kruh) 65.000 Kč
Čerpadlo s automatikou 4.500 Kč
Doprava a montáž (při vzdálenosti 100 km od sídla firmy) 11.600 Kč
Celkové pořizovací náklady 84.900 Kč

Pořizovací náklady - ČOV TOPAS + zásobník na 5 m3

Pořizovací náklady Cena (bez DPH)
Projekt 3.800 Kč
ČOV Topas S 5 PF v sudu DN 2,3 m 91.700 Kč
Čerpadlo s automatikou 4.500 Kč
Doprava a montáž (při vzdálenosti 100 km od sídla firmy) 7.000 Kč
Celkové pořizovací náklady 107.000 Kč

Provozní náklady (stejné pro obě varianty ČOV)

Provozní náklady Cena (bez DPH)
El. energie (cca 530 kWh/rok; 4 Kč / 1kWh) 2.120 Kč
Celkové provozní náklady 2.120 Kč

Ekonomické porovnání s variantou jímka na vyvážení

Pořizovací náklady ČOV + 2,5 m3 ČOV + 5 m3
Pořizovací náklady – ČOV 84.900 Kč 107.000 Kč
Pořizovací náklady – jímka plast 10m3 30.000 Kč 30.000 Kč
Rozdíl 54.900 Kč 77.000 Kč
Provozní náklady za rok
ČOV 2.120 Kč
Jímka
(0,5m3/den – četnost vyvážení 1x/25 dní – 15x za rok x 1500 Kč)
22.500 Kč
Rozdíl 20.380 Kč

ČOV TOPAS + zásobník na 2,5 m3

Návratnost vložených prostředků 2,7 roku. (54900 Kč / 20380 Kč)
Zúročení vkladu 37% za rok. (20380 Kč / 54900 Kč * 100)

ČOV TOPAS + zásobník na 5 m3

Návratnost vložených prostředků 3,8 roku. (77000 Kč / 20380 Kč)
Zúročení vkladu 26% za rok. (20380 Kč / 77000 Kč * 100)

Nahoru