Diskusní fórum

Měření hladiny při EKO režimu

Zpět na seznam


Autor: František Nevrtal, vloženo 31.08.2016 10:28 Reagovat
Mám novou ČOV TOPAS R 5EO s pískovým filtrem a UV lampou. Po cca měsíci a půl provozu zatím nenaběhla a odtéká zažloutlá voda. Vzhledem k tomu, že ji máme u rekreačního objektu s převážně víkendovým provozem, dávám ji ještě čas. Všiml jsem si však jiné věci. Pokud se ČOV přepne na EKO režim, vypíná dmychadlo a současně klesá indikovaná hodnota hladiny. Standardně se hladina pohybuje v intervalu 140-150 cm. V okamžiku, kdy dmychadlo vypne, hodnota hladiny klesá k číslu cca 100 cm. V EKO režimu, kdy dmychadlo zapíná jen na pár minut během hodiny se mi stalo, že během nečinnosti dmychadla přišlo větší množství odpadní vody a ČOV se zaplavila na hladinu, přesahující 160 cm, přičemž na tento přísun řídící jednotka nijak nereagovala (ukazovala stále 100 cm). Pokud by nátok vody pokračoval, došlo by k odtékání nevyčištěné vody přepadem, což považuji za chybu. Teprve při ručním zapnutí dmychadla (funkce, která dmychadlo zapne zkušebně na 2 minuty)došlo k přesné indikaci hladiny a okamžitému přepnutí do režimu sedimentace a následného plnění dekantéru. Je tento stav závadou nebo konstrukčním nedostatkem? Nepomohlo by, kdyby i při EKO režimu dmychadlo každých pět minut alespoň na 30 sekund automaticky zapnulo a hladinové čidlo by tak mělo přesný údaj?
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 03.01.2017 11:31 Reagovat
Při udržovacím režimu, kdy nepřitékají žádné splašky se dmychadlo zapíná po 110 minutách na 10 minut. Pokud není dostatečně těsný rozvod vzduchu, může dojít k poklesu tlaku v systému a řídicí jednotka pak může mít špatné informace o skutečné hladině vody. Toto se dá řešit jednak kontrolu těsnosti rozvodu vzduchu, aby tlak neklesal tak rychle, jednak nastavením čistírny a jednak konstrukčně zvýšením úrovně bezpečnostního přepadu.

Pokud čistírna řádně funguje, je v reaktoru vyčištěná voda a ta je vytlačována do přepadu, nedochází k odtoku znečištěné vody. Doporučuji nastavit tyto hodnoty:
Aktivace min. 130
Aktivace max. 140
Aktivace havar. 160
Aktiv. senzor 10
Dávkování 0
Sedimentace 10
Plnění max. 15
Zvýšení hladiny 30
Za dobu 30
Návrh. kapacita 50*10
Zákl. reg. int. 1
Znečištění 13/10
Plocha reaktoru 80
Dávkování 0
Objem zásobníku 0
Dávkování 0
Dávka max 0
Membrány ZAP/VYP0
V/Mimo aktivaci 0
Čištění ZAP 0
Čištění VYP 0
Prázdnění max. 120
Hav. hl. max. 90

Uvedeným nastavením zvýšíte množství vzduchu do systému, patrně se Vám čistírna příliš redukuje. Zároveň zvýšíte akumulační objem čistírny do přepadu, který bude v rozmezí 280 l (při hl. min. 130 cm) a 200 l (při max. hl. 140 cm). To znamená 40 % - 56 % při běžném denním přítoku cca 500 l /d.

Myslím, že tím by se měly Vaše problémy vyřešit během 14 dní.
Autor: František , vloženo 24.05.2017 10:29 Reagovat
Děkuji za odpověď. Hodnoty jsem nastavil dle výše uvedeného výčtu. Pouze jsem musel upravit min. hladinu aktivace, protože při fázi odčerpávání čisté vody nešla hladina níže než na hodnotu 133 cm. To způsobilo, že ČOV spadla do poruchy pro příliš dlouhou dobu cyklu. Minimální hladinu jsem nastavil na 134 cm a ČOV běží, jak má. Uvidíme, jaký výsledek to přinese.

Rád bych se ještě zeptal, zda neuvažujete, že byste pro své zákazníky pořádali nějaká školení či setkání? Něco jiného je zaškolení při montáži čistírny, kdy je zákazník rád, že pochytí nejzákladnější informace. Teprve časem však získává zkušenosti s provozem ČOV a začne se zajímat o jednotlivé parametry - co který znamená, co jeho změna způsobuje. Tím neříkám, že měním svévolně nastavení, ale zajímá mě to. Navíc se člověk při provozu setkává s různými situacemi a mohl by se o své zkušenosti podělit a třeba i přispět ke zdokonalení technologie. Kterou, mimochodem považuji za Rolls royce mezi domovními ČOV na našem trhu. Taková setkávání by vám mohla přinést cennou zpětnou vazbu.
Hezký den, F. Nevrtal

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru