Diskusní fórum

Zhoršená kvalita vyčištěné vody

Zpět na seznam


Autor: Tereza Prokopová, vloženo 02.11.2013 04:40 Reagovat
Dobrý den, před půl rokem jsme si nechali udělat povinný rozbor vody z čov, kterou máme u RD přes rok, hodnoty byly v normě. Teď po dalším půl roce se hodnoty v rozboru rapidně zvýšily, ač používáme všechny čistící prostředky pro čov a nic jsme nezměnili, čistička běží normálně. Dá se nějakým způsobem zjistit jak k tomuto problému došlo? A mohla bych se nějak dozvědět z čeho se tvoří v čov nerozpuštěné látky a amoniakální dusík? Děkuji Prokopová
Autor: Ing. Jan Topol, vloženo 05.06.2015 11:16 Reagovat
Amoniakální dusík většinou přichází do čistírny v odpadních vodách ve formě moči. Obvyklá koncentrace je kolem 70mg/l. Pokud vody zahnívají bez přístupu vzduchu, koncentrace amoniaku se zvyšuje. Např. na přítoku z tlakové kanalizace do obecních čistíren bývá amoniak až 150 mg. Amoniak se bez problémů odstraňuje aktivačním procesem (provzdušňováním). K tomu je potřeba především dostatečné zdržení vody v čistírně a dostatečný přívod kyslíku (vzduchu).
Zhoršená kvalita vody na odtoku (nevím jaký typ čistírny máte a rok výroby) může být z několika důvodů.

- Špatná biologická funkce čistírny, závislá na nevhodném chemickém složení odpadních vod - obvykle pH nižší než 6, případně vyšší než 8.
- Nedostatečná oxygenační kapacita čistírny - buď technické problémy v aeračním systému (stará provzdušňovací folie, velké bublinky) nebo přílišná regulace výkonu čistírny u čistíren řízených řídicí jednotkou.
- Velký přítok odpadních vod, případně zvýšené organické zatížení.
- Technické problémy při provozu čistírny.

Abych mohl podrobně posoudit důvod zhoršené kvality, potřeboval bych především fotografii čistírny a fotografii aktivační směsi po nabrání a po cca 10-20 min sedimentace - viz obdobné foto v provozním řádu.

Pokud kal sedimentuje a na odebraném vzorku je ostré rozhraní čisté a průzračné vody a usazeného kalu, kterého není větší vrstva než cca 1/3 objemu po sedimentaci cca 15 min, není žádný důvod, proč by čistírna nedosahovala dobrých výsledků. Pak se jedná jen o problémy technické s četností a kvalitou stahování vyflotovaného kalu z povrchu dosazovací nádrže. Bylo by vhodné pak nastavit četnější přepínání chodu čistírny, a tím i četnější stahování kalu.
Fakticky však platí, že čistírny Topas jsou jediné na trhu, které mají automatické stahování vyflotovaného kalu z povrchu dosazováku. Tzn. že pokud toto funguje špatně, fungují tak, jako všechny ostatní čistírny s dosazovací nádrží standardním způsobem.

Pokud je voda po odebrání vzorku a odsazení kalu zakalená, tzn. není průzračná, pak je buď nedostatek kyslíku a nebo je špatné chemické složení odpadní vody.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru