Diskusní fórum

Přepínání ČOV

Zpět na seznam


Autor: Petr, vloženo 16.09.2013 04:12 Reagovat
Dobrý den, četl jsem v diskuzi o minimálním počtu přepnutí čistírny mezi fází průtočnou a regenerační. Je také stanoven maximální počet přepnutí, kdy je to ještě pro funkci ČOV přijatelné?
Autor: Ing. Jan Topol, vloženo 05.06.2015 11:42 Reagovat
Z hlediska funkce čistírny jak po stránce technické, tak biologické, je větší četnost přepínání výhodná. Má to však 2 omezení:
1) Hydraulika ČOV, tzn. čistírna nesmí být hydraulicky přetížená, aby docházelo k odtoku vody bezpečnostním přepadem při nárazovém přítoku např. ve večerních hodinách. Znamená to tedy, že musí mít dostatečný prostor v akumulační nádrži.
2) Musí být zachována dostatečná oxygenační kapacita čistírny. tzn. že při shodných podmínkách účinnost provzdušňování je přímo úměrná hloubce, po kterou působí jemné bublinky vzduchu. Pokud je v aktivaci hloubka cca 1,85 m a v akumulaci hloubka cca 1,0 m, pak za stejnou časovou jednotku při provzdušňování aktivace je účinnost přestupu kyslíku dvojnásobná než při provzdušňování akumulace.

Pokud jsou tato dvě limitující omezení splněna, je vhodné nastavit častější přepínání do zpětné fáze.
Autor: Daves, vloženo 28.11.2013 04:46 Reagovat
Topas 5 automatic, s verzí firware, který tam máme, udělá maximálně 4 přepnutí. Víc není možné.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru