Diskusní fórum

Ucpávání pískové filtrace

Zpět na seznam


Autor: Jan Králíček, vloženo 06.08.2013 07:36 Reagovat
Dobrý den, mám dotaz na písokvou filtraci v čistiťče topaz5, která je nainstalován na od roku 2009. Čočka funguje poměrně dobře až na pískovými filtr. I po celkovém vyčištění, kdy byl vyčerpá celý obsah písku a následně proprán se po jednom měsíci používání znova zanesena a vodu musím odvádět přepaden do odtoku do. Jímací nádrže. Tento problém řeším poslední rok, ale bez výsledné. Musím propírat písokvou filtraci tlakovou vodou z hadice každý měsíc? Písek by měl být pročištěn při zpětné vázy. Tak prosím o radu. Předem děkuji. Králíček
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 08.08.2013 10:14 Reagovat
Pískový filtr slouží pouze jako dočištění. Znamená to, že z dosazovací nádrže by měla již odtékat prakticky čistá voda bez kalu. Pískový filtr má především význam, pokud se vytváří tzv. biologická pěna, která plave na povrchu aktivační a často i dosazovací nádrže. Platí tedy zásada, že podmínkou pro dobrou funkci pískového filtru, je zároveň dobrá funkce biologického stupně. Mohu tedy doporučit následující opatření:
- Odkalit čistírnu, respektive zkontrolovat, zda není aktivační nádrž překalená.
- Zvýšit četnost zpětných fází, tj. zkontrolovat výkon mamutky surové vody, zda není přicpaná, případně povytáhnout řídící plovák, tak aby se zvýšil ponor a tím i výkon mamutky surové vody a četnosti přepínání. Nevadí, když čistírna pracuje v zpětném režimu, například 5x až 6x za den. Podmínkou je, že čistírna není přetížená hydraulicky.
- Tím, že čistírna častěji přepíná, dochází k častějšímu čištění povrchu dosazovací nádrže. Je potřeba zkontrolovat správnou funkci stahování zákalu z povrchu dosazovací nádrže, provozní hladina dosazovací nádrže by měla dosahovat cca 1 cm pod okraj nasávací trubky DN 50 mm. Je možné upravit natočením odtokového žlabu.
Toto jsou všechno opatření, která omezí přítok znečištění na pískový filtr. Pokud jde o vlastní pískový filtr, je třeba zkontrolovat, zda se provzdušňuje pokud možno v celé ploše a dostatečným množstvím vzduchu. Pískový filtr se provzdušňuje v době, kdy se přivádí vzduch do akumulace. Vzduch do akumulace je přiškrcen v rozvaděči vzduchu otvorem cca 2 - 3 mm tak, aby byl zajištěn dostatečný tlak na praní pískového filtru a odkalovací mamutku. Je třeba zkontrolovat, zda neutíká příliš velké množství vzduchu do akumulace. Při zpětné fázi by měl manometr ukazovat stále minimálně 22 kPa.

Pískový filtr je konstruován tak, že má mezidno výšky cca 70 cm. Znamená to, že pod mezidnem se vytváří polštář z tlakového vzduchu. Pokud je však pískový filtr příliš zakalen, může dojít k tomu, že přetlak vzduchu ve výšce cca 70 cm není dostatečný a potom mamutkou čisté vody se vytlačuje nejprve přefiltrovaná voda z mezidna do odtoku. Následně pak touto mamutkou uniká i vzduch a filtr se nepere.
Toto vše je třeba zkontrolovat, protože při běžných provozních podmínkách by nemělo být nutné pískový filtr manuálně čistit. Většinou se znečištění zachytává jako vločky kalu na povrchová vrstvě pískového filtru, tj. v povrchové vrstvě 1 cm pískového filtru se zachytí 80 % kalu. Jak jsem již psal, podmínkou ale je řádná biologická funkce čistírny. To znamená, že z čistírny odchází vyčištěná voda (průzračná voda) se zrnky kalu, ale ne voda nedočištěná (matný zákal). V takovémto případě pak dochází k biologickému čištění ve vrstvě písku, což není správné a snižuje to trvale propustnost pískového filtru.
Autor: Jiří Svatoš, vloženo 12.03.2014 01:22 Reagovat
Dobrý den,mým zanedbáním došlo k překalení ČOV a následnému zanesení PF. ČOV jsem tedy odkalil, konkrétně kalojem + asi 40cm z aktivace, ale stále se ucpává pískový filtr, který je již asi sedmkrát propíraný tlakovou vodou a odpouštěný do akumulace.
Po přečtení některých diskuzí jsem dospěl k několika rozhodnutím, ale i otázkám.
Mamutka čisté vody na odtoku z ČOV odčerpává méně vody z pod pískového filtru než činí přítok z usazováku (resp.průtok mamutkou surové vody), což přičítám sníženou průchodností PF. Následkem je odtok větší části předčištěné vody z dosazováku přímo do odtoku z ČOV.
Tato situace se stále opakuje i po opakovaném pročištění PF tlakovou vodou, protože do PF přitéká voda i s částí kalu.
Tři dny po výše uvedeném odkalení je v aktivaci množství kalu takové, že po 30 min je v odběrové nádobě necelé 3cm (asi 1/10) čisté vody a zbytek je kal. Vločky kalu ale nejsou nijak husté a jejich barva je do světle hnědého odstínu. Dříve jsem byl zvyklý na odstín znatelně tmavší.
Prozatím jsem odstavil PF a nasměroval vodu přímo do odtoku. Mám opět odkalovat, resp. odkalovat aktivaci, aby v ní kleslo množství kalu?
A ještě jedna otázka - Píšete, že hladina dosazovací nádrže má sahat asi 1cm pod okraj nasávací trubky DN 50. Myslíte pod horní okraj, tzn. aby byla trubka za 4cm vnořená do vody? V technologickém schematu je hladina v této výši při zpětné fázi. Při průtočné fázi je hladina naopak asi 1cm nad horním okrajem mamutky (na stahování nečistot z dosazovací nádrže).
Předem děkuji za radu. Jiří Svatoš
Autor: Lubomír Seif, vloženo 13.03.2014 11:06 Reagovat
Dobrý den, mám úplně stejný problém jako pan Králíček. Instalace čistírny také z roku 2009 a od loňského roku stejné problémy se zanášením pískového filtru.
Pane Králíčku, zjistil jste nějaké rozumné řešení? Osobně tedy zkusím poovytáhnout plovák tak, aby častěji fungovala průtočná fáze.
Autor: Ing. Jan Topol, vloženo 05.06.2015 11:38 Reagovat
Pískový filtr se propírá vzduchem při zpětné fázi. Je třeba zkontrolovat dvě věci:
- zda neuniká kal z povrchu dosazováku
- zda čistírna přepíná do zpětné fáze alespoň 4-5x za den.
Tyto věci spolu souvisí, protože při každém přepnutí se čistí povrch dosazováku a tím se zamezuje odtoku kalu na PF a zároveň se PF čistí. Dále je třeba zkontrolovat, zda funguje přerušení odčerpávání PF při snížení hladiny - zda funguje malý plováček na odpouštění vzduchu z mamutky přefiltrované vody.
Další problém může být v tom, zda při praní PF se rovnoměrně pere celá plocha PF. Tzn. zda některé trysky nejsou zanesené.
PF je v zásadě doplňkové zařízení. Při řádném provozu čistírny by tedy voda měla být v podstatě čistá už v nátoku na PF. Je třeba počítat s tím, že při nárazově zvýšených přítocích se může stát, že přes PF neprojde 100% denního množství vody. Pokud je vše v pořádku, mělo by přes PF procházet min 80% denního množství.
Při nastavení zvýšeného přepínání, pokud máte ČOV s řídicím plovákem se toho dá dosáhnout tak, že se plovák povytáhne výše, a tím se zvýší hydraulický výkon mamutky surové vody, případně je možné i zvětšit trysku na mamutce surové vody. Pak je nezbytné, aby čistírna pracovala nepřetržitě, protože časté přepínání a provzdušňování akumulace má sice příznivý vliv na život bakterií, ale přestup kyslíku do vody je při nižší hladině v akumulaci samozřejmě méně efektivní než při provzdušňování aktivační nádrže při hloubce 1,8 m.
Autor: MALÝ / ČOV2009, vloženo 24.06.2015 05:01 Reagovat
Dobrý den, chystám se vybrat pískový filtr a vyměnit(bez vysavače velmi pracné), nezkoušel jste někdo, prosím, nahradit pískový filtr filtrační hmotou /pěnou používanou např. v akváriích, jezírkách atd. Dle mého názoru snazší na údržbu (vytáhnu a vypláchnu jako celek) Zkusil bych výšku hmoty např. 25 cm. Neumím ale posoudit kvalitu vody na výstupu a funkčnost v ČOV Hezký den..
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 19.08.2015 12:22 Reagovat
Dobrý den,
princip PF v ČOV TOPAS je založen na principu PF ve vodárenství. Je používán křemičitý písek o zrnitosti cca 2 mm. Podstata PF je v automatické čištění, tzn., že při zpětném provzdušňování se zrnka písku mezi sebou pohybují, o sebe se třou, a tím se čistí. Není třeba vyjímat písek z ČOV, protože by měl mít fakticky životnost jako ČOV - jedná se o křemičitý písek. Při běžném provozu a dobrém stavu biologie je voda biologicky dočištěná a drobný kal se zachytí na povrchu PF. Při následném praní, pokud možno co nejčastějším, se kal vrací zpět.

Může se stát, že při špatné biologické funkci ČOV dochází k biologickému čištění i ve vrstvě písku, potom nárůstky kalů jsou i ve vrstvě a nejedná se pouze o zachycený kal na povrchu. V tomto případě je nejjednodušší odčerpat PF a prolít ho Savem případně promíchat tyčí. Savo respektive chlor uvolní veškeré znečištění z PF a je možné PF pak proprat běžným způsobem. Pokud pereme tlakovou vodou z mezidna - v místě přívodu pracího vzduchu, pak je třeba dodržet maximální přetlak 30 kPa (3 m vodního sloupce), aby nemohlo dojít k poškození konstrukce dna.

K Vašemu návrhu používat různé filtrační hmoty, mohu sdělit, že toto řešení považuji za nevhodné a především provozně nevyzkoušené. Filtry z jezírek jsou založeny na tom, že přiváděná voda je prokysličená, je prakticky bez hrubých nečistot, a filtry mají především funkci biologickou. Nejedná se u jezírek o mechanické dočištění (na to se používají jiná zařízení), ale o biologické čištění, které probíhá obdobným způsobem jako u ČOV TOPAS v aktivační nádrži. Bakterie jsou však přisedlé na povrchu PF a koncentrace znečištění je o několik řádů nižší. Předpokládám, že tento mechanický filtr by nebylo možné automaticky prát při zpětné fázi, tak jak je to běžné u PF.
Autor: sniper76, vloženo 10.08.2015 11:59 Reagovat
Mám tuto čističku (TOPAS 5PF)již 5 let a bez péče a odkalování nikdy nebude fungovat.
1/Top problém je, že ve většině případů je nátok do akumulace nárazový a čistička pak v průtočné fázi funguje několik hodin v kuse (v mém případě pracovní dny 17-21:30, v sobotu celé ráno, neděle celý večer). Poté se není co divit, že hladina kalu v dosazováku stoupne tak vysoko že kal přeteče do filtru.
2/Odkalování. V reálném provozu se mi nikdy nepodařilo dosáhnout dlouhodobě (déle než 1měsíc) množství kalu v aktivaci pod 20%. Řeči o odkalování 2x ročně jsou utopie.
3/Rád bych si pořídil doplňkové zařízení na zahuštování kalu, ať ho mohu efektivněji kompostovat. Toto ale nikdo nenabízí. Asi budu muset improvizovat.
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 19.08.2015 09:01 Reagovat
Dobrý den,
obecně k tvorbě kalu, platí zásada, že čím ČOV lépe čistí a čím větší organické znečištění přitéká, tím větší množství přebytečného kalu vzniká. To je fakt, pokud nemluvím o ČOV "se super aktivací", které nepotřebují kalojem, protože kal nevzniká. Bohužel toto reklamní tvrzení nikdo nestvrdil světovým patentem a Nobelovou cenou. Druhá věc je, že kal může mít různou strukturu, tzn. hustotu. ČOV TOPAS se vyznačují právě jako jediné ČOV na trhu automatickým odkalováním aktivační nádrže při přerušení a zpětné fázi (toto řešení je předmětem mezinárodního patentu). Optimální množství kalu v aktivaci je cca 3-4 kg sušiny kalu na 1 m3 aktivační směsi. To se rozumí tak, že pokud bychom 1 m3 vysušili, pak nám zůstane 3 - 4 kg suchého zbytku. Systém je nastaven tak, že po přerušení provzdušňování a sedimentaci, po cca 30 - 40 minutách sedimentace, kal zaujme u dna vrstvu zhruba do třetiny výšky aktivační nádrže, to je cca 70 cm. Na této výšce je ukončena odkalovací mamutka. Kal však může mít různou hustotu a často, zvláště při velkém organickém zatížení, nedostatku vzduchu nebo špatném chemickém složení, dochází k tak zvanému "bytnění kalu". Znamená to, že kal je mnohem lehčí než by měl být, hůře sedimentuje a rychle ho v systému přibývá.

K odpovědi na jednotlivé body:
1) Právě že jsme si vědomi toho, že přítok je nárazový, tak ČOV TOPAS na rozdíl od jiných ČOV na trhu mají na přítoku vyrovnávací nádrž, právě pro vyrovnání přítoku. Jiné ČOV vyrovnávací nádrž nemají, a proto hydraulický náraz na dosazovák je mnohem větší. Fakt je, že při zvýšené hladině ve vyrovnávací nádrži se zároveň i zvyšuje výkon mamutky surové vody a tím i průtok aktivační a následně dosazovací nádrží. Pokud toto trvá dlouho a hlavně pokud je přítok chemicky znečištěných odpadních vod např. z praček a myček, dochází ke zbytnění kalu, který je lehký a nestačí v dosazováku sedimentovat s ohledem na vzestupný tok vody dosazovací nádrží. Toto je možné řešit několika způsoby.
a) Snížit výkon mamutky surové vody a pokud je to možné, zvýšit hladinu bezpečnostního přepadu a tím zvýšit rezervní objem v přítokové nádrži. Hydraulicky se tak náraz rozprostře.
b) Instalovat větší typ ČOV, kde vlastně všechny tyto věci jsou nadimenzované s větší rezervou.
c) Zlepšit sedimentovatelnost kalu. To je možné zvýšením dodávky vzduchu, např. větším typem dmychadla nebo dávkováním koagulantu na odstraňování fosforu (PAX, apod.)
d) Doporučuji překontrolovat pH. Při nízkém či vysokém pH kal obvykle bytní a nevykazuje dostatečnou strukturu.

2) Problém jsem v podstatě popsal výše. Je to pouze otázka objemu nádrží a hustoty kalu. Fakticky v provozu bývají na ČOV pro 5 obyvatel ve skutečnosti jen 2 - 3 osoby a pak lhůty 4 - 6 měsíců jsou reálné. Je fakt, že při plném obsazení 5ti osobami, kal vzniká mnohem intenzivněji.

3) Zahušťování kalu je samozřejmě možné, ale neprobíhá dostatečně rychle bez použití flokulantu. Dále to vyžaduje určitou obsluhu. Prodávají se speciální polopropustné pytle, také je možné použít i geotextilií, do kterých se odčerpá kal, kal zůstane v pytli a prosáklá voda se vrací na ČOV. Pak je třeba odvodněný kal vyčerpat na kompost. Vše záleží na konkrétních podmínkách nemovitosti. Například ve Švédsku odkalují tak, že servis přijede k ČOV s plastovou popelnicí, ve které je umístěn odvodňovací pytel a do této popelnice odčerpají celý objem kalojemu. Musejí však počkat určitou dobu než kalová voda odteče zpět, tak aby bylo možno zbylé "řídké bláto" odvést mimo nebo na kompost. Nejvhodnější způsob záleží na místních podmínkách. Co mohu doporučit jako jednoduchý a levný způsob je koupě malého zahradního jezírka o objemu alespoň 1 m3, to umístit na vhodné místo v zahradě, osázet rákosem a dle potřeby tam kalojem odčerpat. Voda se pak odpaří a nemusí se vracet zpět.
Autor: sniper76, vloženo 22.08.2015 11:51 Reagovat
Promiňte ale v bodu 2 se asi neshodneme. 1EO vyprodukuje za rok 15-18 kg sušiny. Při zahuštění kalu v kalojemu při velmi optimistické hustotě 5-10% si každý spočte, kolik litrů kalu musím z kalojemu vyčerpat při využití 4 osobami.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru