Diskusní fórum

Stále plná akumulační nádrž

Zpět na seznam


Autor: Málek, vloženo 17.03.2013 01:09 Reagovat
Dobrý den,

mám problém, posledních 14dní máme neustále plnou akumulační nárž a vše tak přepadem odtéká pryč.

Čistil jsem veškeré trysky které jsem viděl, veškeré hadice jsem proplachoval,mamutky také všechny propláchnuté, vyndán a pročistěn provzdušňovací filtr hrubých nečistot.

Každý den když otevřu čističku tak tam svítí červené error. A nádrž plná!

Pokud zmáčknu ručně, aby to přečerpávalo do aktivační nádrže, tak to přečerpává krásně (žádné plivání - ale tak jak má)Přijde mi jak kdyby to samo automaticky nespínalo.
Když navíc mačkám ručně - tak i nádrže probublávají jak mají.

Ostatní nádrže jsou zaplněny tak do čtvrtky.

Čističku máme od srpna 2012. Topas 5.

Díky za radu.

Malek: 604806140
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 22.04.2013 02:47 Reagovat
Předpokládám, že máte čistírnu Topas Automatic s displejem. Podle popisu problému vidím 2 možné příčiny:
1. Aby čistírna fungovala, přečerpávala se voda z přítokové do aktivační nádrže, musí být vždy hladina vody v aktivační nádrži (kde je vložena dosazovací nádrž) výše než hladina v přítokové nádrži. Píšete, že ostatní nádrže jsou zaplněny tak do čtvrtiny. Viz provozní řád, str. 15: Čistírna nebude fungovat, pokud hladina vody v akumulační nádrži bude výše než je hladina v aktivační nádrži a nádrž PF nebude naplněna vodou.
2. Pokud první bod je v pořádku a čistírna nefunguje, mohl by být problém v řídící jednotce. Potom je nejlépe když nám pošlete foto čistírny a zároveň foto displeje řídící jednotky.
Předpokládám, že po naplnění aktivační nádrže bude čistírna normálně fungovat.
Autor: Daves, vloženo 23.04.2013 12:51 Reagovat
Když na ruční spuštění čerpá, pak to nebude problém podle bodu 1. Spíš to vypadá na ucpanou hadičku od senzoru do řídící jednotky. Vyndejte trubku čidla z aktivace, vyčistěte trysky, poblíž elektroventilu máte omezovač (malý černý váleček s dvěma tryskami na každé straně), tak ten také vyčistit. Když se to přicpe, tak čistírna nehlásí poruchu senzoru, ale na čidle je malý tlak a čistírna si myslí, že je prázdná.
Autor: Jan Topol - TopolWater, vloženo 24.04.2013 02:18 Reagovat
Souhlasím s Vámi, na tuto možnost jsem ve své odpovědi zapomněl. Faktem je, že u čistíren, kde je větší množství prachu v ovzduší, prochází tento prach i filtrem dmychadla a pak může dojít i k ucpání přívodu vzduchu na tlakový senzor. Platí zásada, že čím menší množství vzduchu je přiváděno do tlakového senzoru, tím přesnější je snímání hladiny vody v akumulaci (menší rozkmit hodnot na displeji). Z těchto důvodů je potřeba přívod vzduchu přiškrtit a v praxi nepostačuje ani nejmenší typ trysky 0,6mm, proto je doplněn váleček, kde dochází k dalšímu přiškrcení. U první řady čistírny Topas bylo odbočení pro senzory umístěno příliš blízko dmychadla v proudu vzduchu od dmychadla. To zvyšovalo nebezpečí ucpání přívodu na tlakový senzor. V současné době je odbočení již umístěno v jiném místě mimo hlavní proud vzduchu z dmychadla.
Faktem je, že pokud tlakový senzor měří špatný údaj o hladině vody v akumulaci, pak řídící jednotka reaguje nesprávně. V případě, že řídící jednotka je vybavena displejem, je možné si zkontrolovat správný údaj na displeji. Z výroby je konec senzoru trubičky umístěn 10cm nade dnem akumulace. To znamená, že skutečná hladina vody v akumulaci oproti údaji zobrazeném na displeji, je o 10cm menší. Řídící jednotka vždy měří ponor konce trubičky senzoru od skutečné hladiny.
Autor: Veselý , vloženo 22.07.2013 05:08 Reagovat
Jsem novým majitelem ČOV Topas 5, která je instalována u rekreačního objektu. ČOV bohužel fungovala správně jen do našeho odjezdu, kdy se bez přítoku splašků přepnula automaticky do regenerační fáze a po našem příjezdu se již průtočná fáze automaticky neobnovila. Surová voda z akumulační nádrže šla přečerpat jen ručně pomocí řídící jednotky. Vyčistil jsem přívod k senzoru od řídící jednotky až k akumulační nádrži včetně trysek u senzoru a u rozbočovače pod elektroventilem. Ačkoliv byla hladina v nádržích ve správné výši, průtočná fáze nebyla automaticky aktivována a řídící jednotka signalizovala poruchu. Zmíněný černý váleček pod elektroventilem jsem neobjevil. Je tam jen koleno na potrubí od dmychadla, kde je jedna tryska k senzoru hladiny v akumulační nádrži a druhá k čerpadlu surové vody.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru