Diskusní fórum

dotaz - plovák a další

Zpět na seznam


Autor: Václav, vloženo 27.12.2012 11:16 Reagovat
Dobrý den,
mám ČOV Topas 5 s PF a v provozu ji máme cca 4 měsíce, Nicméně se mi zdá, že nepracuje tak, jak by měla. Snažil jsem se pročíst celé toto diskusní forum a najít rady, které by vedly k vyřešení problému.
1) často se zde vyskutuje odkaz na plovák v akumulační nádrži - přiznám se, že netuším o čem je řeč. Nic podobného plováku jsem u své ČOV nenašel. Na obrázcích jsem viděl černou věc, která by mohla být plovákem, nicméně u mého zařízení nic takového není a chtěl bych vědět jestli se v mém případě jedná pouze o novější konstrukční řešení a případně jaké?

Ve své podstatě jsem zde nalezl komentáře ke všem mým problémům, ale ne vždy je uvedeno řešení, případně rada odkazuje na zmíněný plovák a tím pádem to není vhodné řešení pro moji ČOV

1) neustále se mi objevuje hustý kal v dosazováku
2) v jednom příspěvku jsem se dočetl, že ČOV přečerpá z akumulační nádrže cca 8 litrů vody za 6 minut. Toho moje ČOV ani zdaleka nedosahuje a stejně jako dotazovatelce lze chrakterizovat přečerpávání spíše jako plivání a odhadoval bych to tak na 1 litr za 5-10 minut
3) odkaloval jsem po 3 měsících provozu a to pomocí kalového čerpadla. Nicmeně teď uplynul další měsíc a proto jsem chtěl dnes odkalit kalojem podle návodu pomocí mamutky odkalení. Nevím jak dlouhý by měl být tento proces, ale odkalení probíhalo dle mého názoru velmi dlouho (cca hodinu) a to v množství asi 40 litrů. Poté z mamutky vytékal kal již pouze po troškách
4) když jsem měřil množství kalu, tak cca po 15 minutách odpovídalo zhruba 30% kalu a 70% vody, nicméně po asi 20-ti muntách najednou začal kal stoupat k hladině a veškeré množství kalu vystoupalo k hladině
5) je normální,že při zpětné fázi se po přechodu do této faáze 10 minut nedějě vůbec nic - celá ČOV je v klidu, kompresor neběží. Teprve až po uběhnutí deseti minut se přepne ventil a spustí se zpětná fáze a běží zbývajícíh 5 minut (zpětnou fázi mám nastavenu na 15 minut) - mám to chápat tak, že se 15 minut zpětné fáze skládá z 10 minut naprostého klidu a 5 minut zpětného chodu?

Přiznám se, že jsem z ČOV už velmi nešťastný a s hrůzou čekám co každý den uvidím, až otevřu víko.

Ještě bych rád podotkl, že jsem zkontroloval a vyčistil většinu trysek, filtr hrubých nečistot, mamutku načerpávání dosazováku, mamutku surové vody

A jako poslední dotaz bych se chtěl zeptat na zkušenosti či zda jde opravdu o důvěryhodné řešení. V jednom příspěvku jsem se dočetl, že uživateli pomohlo vyřešit podobné problémy tím, že vsadil ventil do přívodu vzduchu do aktivační nádrže a tento ventil téměř uzavřel, čím omezil přívod vzduchu tak, že v aktivační nádrž spíše lehce probublává, než že by výřila jako za běžného stavu. Zkusil jsem i toto řešení a je pravda, že nyní konečně vypadá, že ke zpětné fázi dochází a kal na hladině dosazováku se při zpětné fázi odčerpá mamutkou stahování nečistot. zatím to mám takto pouze jeden den, ale poprvé je znát určité zlepšení. Přesto se obávám toho jestli je toto to správné řešení.

Omluvám, se za takto dlouhý příspěvek a děkuji za případné odpovědi a pomoc
Autor: Eva Krupičková, vloženo 08.01.2013 12:32 Reagovat
Vážený pane, Váš příspěvek je sice obsáhlý, ale díky tomu lze lépe identifikovat v čem mohou být příčiny vašich potíží s čistírnou. Nejprve bych Vám chtěla objasnit, že již cca 1 rok vyrábíme čistírny, kde jsou plováky funkčně nahrazeny tlakovou sondou, proto je ve své ČOV nemůžete nalézt. Nicméně stále je většina majitelů čistíren, které plováky mají.
Podle Vámi popsaných problémů může být příčinou všech Vašich obtíží ucpaná mamutka surové vody, která přečerpává vodu do aktivační nádrže, eventuálně je přicpaná tryska u této mamutky, či jsou utemované díry na filtru hrubých nečistot. Všechny tyto 3 uvedené komponenty je potřeba opět zkontrolovat a pročistit (čištění trysky se provádí protažením tenkým drátkem). Proto Vám tato mamutka může dávat málo vody, ale pozor při vyšší hladině dává více vody a při minimální hladině v akumulaci dává vody mnohem méně!
Vzhledem k tomu, že jak píšete jste již pročištění všeho prováděl, může být daleko větším problémem nevyzrálý kal v aktivaci. To je pravděpodobně příčina hustého kalu v dosazováku. Vyzrálý kal totiž po odebrání vzorku a po jeho usazení nesmí flotovat (vznášet se a stoupat k hladině). Do té doby, než Vám kal vyzraje byste vůbec neměl čistírnu odkalovat. V příspěvku píšete, že jste již odkaloval kalovým čerpadlem, ale nepíšete, zda jste odkaloval kalojem nebo aktivaci. Odkalení kalojemu by vadit nemělo, ale odkalení aktivace je problém, protože se provádí jen v případech extrémního překalení čistírny, což u Vás není a naopak to brání vyzrání kalu. Odkalování mamutkou odkalení trvá skutečně velmi dlouho a je vhodnější používat kalové čerpadlo.
Vaše čistírna je tedy stále v záběhu, a proto byste měl velmi redukovat chemikálie, které do odpadu vypouštíte, případně by bylo nejlepší dovézt již vyzrálý kal z jiné čistírny (máte-li tu možnost).
Opatření, které jste provedl a které popisujete v závěru diskusního příspěvku co nejdříve odstraňte, protože rozhodně nepovede k nápravě věci a naopak negativně ovlivní funkci systému.
Pokuste se nejprve vyčistit všechny výše popsané součásti přečerpávání vody do aktivace a vyčkat na vytvoření dostatečné (cca 1/3) vrstvy vyzrálého!!! kalu.
Co se týká nastavení délky zpětného chodu na displeji řídící jednotky, tam je vše v pořádku. 10 minut trvá sedimentace a potom nastává vlastní zpětná fáze. Na displeji je nastavena minimální doba zpětné fáze 15 minut, tzn. že v krajním případě trvá jen 5 minut, ale obvykle trvá déle, až dokud nejsou splněny všechny podmínky, uvedené v provozním řádu.
Autor: Václav, vloženo 09.01.2013 09:42 Reagovat
Dobrý den,
děkuji za odpověď. Jen bych rád objasnil nejasnosti o kterých se zmiňujete a zároveň se omluvil za některé zbytečné dotazy (plovák, doba zpětné fáze atd...) o kterých jsem se později dočetl. Provedl jsem odkalení kalojemu, nikoli aktivační nádrže.
Od původního mého dotazu proběhly cca tři týdny a situace se přecijen zlepšila. Ve vaší odpovědi radíte, že je nutné odstranit dosazený ventil. Vzhledem k obavám, které jsem k tomuto řešení již vznesl v půovdním příspěvku jsem ventil sice ponechal, ale přivřel jsem ho pouze minimálně. Probublávání v aktivační nádrže jsem tím sotva znatelně utlumil a i to postačilo k tomu, že se hustý kal v dosazováku naprosto přestal tvořit, respektive se přestal vznášet a čistička vypadá, že pracuje tak jak má. Důsledek tohoto vývoje si vysvětluji tak, jako kdyby byla použita někde v systému průtočné fáze nesprávná tryska (s větším otvorem) a tím šlo příliš mnoho vzduchu do aktivační nádrže a zároveň se tím nedostávalo dostatek tlaku do ostatních trysek. Odhaduji, že přivřením ventilu jsem omezil přívod vzduchu max o 10-15% a i to stačilo k tomu, aby se problém již neobjevil. Omezení není viditelně téměř znát. Bylo by možné zaslat jaké barvy mají mít trysky u všech komponent. Rád bych toto překontroloval.
Autor: Eva Krupičková, vloženo 10.01.2013 10:05 Reagovat
Vzhledem k tomu, že konečnou úpravu trysek a dodávky vzduchu do každé ČOV se provádí dle naměřených hodnot při zkoušce ČOV až při výstupní kontrole, nedoporučujeme nastavení trysek měnit. Navíc přiškrcení vzduchu může způsobovat nadměrnou zátěž dmychadla a v důsledku jeho poškození. Pokud myslíte, že příčinou problémů je příliš vysoké množství vzduchu v aktivaci, pak by lepším řešením bylo upravit na řídící jednotce častější vypínání a zapínání dmychadla. Pokud jsou vody silně koncentrované, nastavuje se kratší doba vypnutí dmychadla a naopak při naředěných vodách kratší doba zapnutí dmychadla. Jak se zdá, podle toho co píšete a podle zatím nevyzrálého kalu jde u Vaší čistírny spíše o naředěné vody, to znamená, že Vaše ČOV je málo zatěžovaná (jen 2-3 osoby) a tudíž by dmychadlo mělo být déle vypnuté. Zkuste si proto raději upravit tyto parametry, protože každý nevhodný zásah do technologie (byť jen výměnou trysek) může způsobit závažnější změny kdekoliv v systému. Původní nastavení parametrů i každou změnu si zaznamenejte do tabulky v provozním řádu a pokud se neobjeví zlepšení obnovte původní nastavení hodnot.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru