Diskusní fórum

vsakování

Zpět na seznam


Autor: , vloženo 12.07.2011 10:48 Reagovat
Je reálné získat povolení vodoprávního úřadu pro vsakování přečištěné vody, které neude vyžadovat pravidelné odběry / rozbory vody?

Čistírna TOPAS8PF dosahuje podle certifikátu CE limity kategorie "Domovní ČOV - PZV" podle přílohy č. 2 nařízení vlády č. 416/2010. Podle pana Topola v dokumentu http://www.topolwater.com/pdf/reklamni-clanky/domovni-cov/legislativa_2011.pdf by tak mělo být možné získat povolení bez pravidelných odběrů a rozborů kvality přečištěné vody. V nařízení vlády jsem ale takové tvrzení nenašel.

O co se tato informace opírá?
(strana 3: ...Pokud výrobek má CE s deklarovanou účinností dle přílohy č. 2, je možné jej instalovat pouze na ohlášení bez pravidelného odběru vzorků...)
Autor: Eva Krupičková, vloženo 12.07.2011 12:11 Reagovat
Je to reálné a podle našich zkušeností takto řada vodoprávních úřadů postupuje. Vychází to z novely Vodního zákona č. 150/2010 Sb., §15a (bod. 28)-Ohlášení a §59 (bod. 105)-Technická revize ČOV komisařem 1x za 2 roky.
Ohlášení vodního díla podle novelizace Zákona o vodách odběr vzorků nevyžaduje.
Autor: , vloženo 12.07.2011 12:47 Reagovat
Díky za povzbudivou odpověď!

Za tu technickou revizi 1x za 2 roky se platí přímo tomu komisaři (a kolik?) nebo je komisař orgán a platíme mu prostřednictvím daní?
Autor: Eva Krupičková, vloženo 12.07.2011 01:11 Reagovat
Na to Vám bohužel neodpovím, protože to zatím není upraveno žádným předpisem a ani na vodoprávních úřadech zatím bližší informace nevědí.
Autor: Petr, vloženo 05.03.2013 07:01 Reagovat
"Komisař" není úředník a není placen z daní.
Seznam tzv. odborně způsobilých osob pro provádění revizí vodních děl ohlášených podle § 15a VZ zveřejňuje MŽP na svých stránkách (k dnešnímu dni jich je v republice 74).
Stejně jako se platí odběry a rozbory se bude platit i tato revize. Jak to vychází cenově (zda je levnější 2 x ročně rozbor nebo 1 x za 2 roky revize) netuším

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru