Diskusní fórum

Ne? si pořídíte ČOV

Zpět na seznam


Autor: Martin Stárek, vloženo 24.03.2008 08:43 Reagovat

Ji? dva roky vlastním ČOV TOPAS 5 s PF ( PF ? pískový filtr ), ke které jsem při?el jak slepý k houslím. Stavěli RD a měli jsem mít ?umpu ? tedy vybíratelnou jímku. Jen pro představu, pokud budete chtít dělat v?e legálně, tak denně spotřebuje člověk cca 150 litrů vody a v na?em případě dvoučlenná domácnost je 300 litrů x 30 dní je 9m3 odpadních vod, přičem? v na?em regionu odvoz a likvidace 5m3 stojí 1.360 Kč. Tak teď trochu počítání. 9m3 za měsíc x 12 měsíců je 108m3 za rok, to celkem zaplatím za likvidaci 29.376 Kč za rok. Samozřejmě mohu vzít kalové čerpadlo, tak jako to dělají v?ichni ostatní a tu vodu trochu odčerpat a ten provoz si zlevnit !!! Pokud bych byl napojen na kanalizaci tak při cca 30 Kč za stočné bych zaplatil pouze 3.240 Kč. Tak jsem za?el na ná? městský úřad a na ?ivotním prostředí se informoval na mo?nosti. Tam jsem se dozvěděl, ?e existuje pouze jedno ře?ení a to ČOV TOPAS 5 s PF, proto?e ten pískový filtr se sám pere, čistírna dosahuje takových hodnot jako ?ádná jiná atd? a nic jiného mi nepovolí ani nezkolauduje. Bohu?el jsem nevěděl, ?e ten člověk, co mi nařídil, ?e musím mít pouze tuto ČOV, nečetl ani provozní řád. Jinak by věděl, ?e ne v?echna voda projde přes pískový filtr.

Tak dobrá objednal jsem ČOV, ani? bych si zji??oval dal?í podrobnosti. A pak a? se začaly objevovat problémy, tak jsem pídit po příčině. Problémy, které se objevovaly byly opravdu velké: vzlínající kal na v?ech hladinách jednotlivých sektorů ČOV, velká pěnivost i zápach. Kontaktoval jsem tedy dodavatele ČOV, u kterého jsem ji zakoupil, ten mi sdělil, ?e se s ničím podobným v ?ivotě nesetkal, a ?e mi dá vědět. Bohu?el nic se nedělo, tak jsem tedy kontaktoval přímo výrobce a velice ochotně mi tým servisních techniků pomohl. Také jsem se pídil na internetu, jaké jsou zku?enosti ostatních u?ivatelů ČOV a byl jsem velice zklamán, ?e jsem toho moc nena?el. Hledal jsem i u ostatních výrobců a ve finále jsem zjistil, ?e TOPAS 5 s PF byla opravdu dobrá volba ( i kdy? já ?ádnou neměl ). To je také důvod, proč se chci podělit o zku?enosti z praxe.

Nemyslete si, ?e ČOV je bezstarostná a funkční věc. Dané úkony, které jsou v provozním řádu se opravdu dělat musejí, aby fungovala ČOV správně. Já mám za ČOV akumulační nádr? cca 1000 litrů, kterou pou?íváme k zálivce, tak jsem byl opravdu mrzutý, kdy? mi z ČOV neodtékala čistá voda.

Co v?echno ČOV vadí? Krátce řečeno ? v?echno. Ve?keré chemikálie, čistící a dezinfekční prostředky, myčka na nádobí, avivá? z pračky, louhy. Vůbec nejhor?í je DOMESTOS jeho účinky jsou popsané na www.tzb-info.cz , kdy doká?e zabít 90% bakterií do 30 min.
Co s tím? Některé prostředky prostě nepou?ívat. Pak je lep?í, kdy? vyčistíte WC a koupelnu a hned se jdete umýt, tak se ta voda naředí.

Zkou?el jsem také pou?ívat různé enzymatické přípravky a výsledek, nic jsem nepoznal, kdy? jsem bojoval s pěnou tak tam byla pořád. Jediné co opravdu na pěnu pomohlo, tak to byl přípravek PAX, který jsem u Topolwater koupil. Nalil jsem obden panáka přípravku a za týden byl pokoj. Nyní to dělám občas. Také je potřeba dodr?et správnou koncentraci kalu v aktivační nádr?i a provádět pravidelné odkalování ČOV.

A závěrem, kdyby byla v na?í lokalitě kanalizace, tak se napojím a je to bez starostí a problémů. Pokud si myslíte, ?e u?etříte na stočném, tak jste také na velkém omylu. To co u?etříte, tak zase spotřebujete na elektrické energii, tryskách, membráně vzduchového dmychadla. Ale kdybych měl volit mezi ?umpou a ČOV, tak by opět zvítězila ČOV.

Přidat komentář

Jméno: E-Mail:
Vzhledem k tomu, že firma TopolWater ručí za obsah zveřejněných příspěvků, bude příspěvek zobrazen, až po jeho schválení administrátorem!

Nahoru