Důležitá sdělení

Vzdělávání zaměstnanců

Naše společnost je zapojena do projektu s názvem "Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability". Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00104. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Více informací naleznete na stránkách:

http://www.czwa.cz/index.php?page=OP_LZZ_projekt

http://www.esfcr.cz/projekty/dalsim-vzdelavanim-zamestnancu-clenu-asociace-pro-vodu-cr-k

 

Pozor na ČOV Topas bez licenčních štítků

Upozorňujeme všechny zákazníky, kteří zakoupili ČOV Topas u ostatních výrobců na výskyt nelicencovaných kopií. Při odběru čistírny Topas vždy zkontrolujte, zda obsahuje licenční štítek s vyznačeným výrobním číslem.